Jak założyć konto?
1
Wybierz przycisk ZAŁÓŻ KONTO na stronie www.konsument.krd.pl i wypełnij pola w formularzu rejestracyjnym. Sprawdź i potwierdź poprawność swoich danych.
2
Potwierdź założenie konta.
3
Zostaniesz automatycznie zalogowany do swojego konta .
4
UWAGA!
Korzystanie w pełni z usług Serwisu będzie możliwe po potwierdzeniu tożsamości.
W tym celu  po zalogowaniu w Panelu Klienta możesz dokonać przelewu weryfikacyjnego lub w zakładce KONTO/POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ dodać skan dowodu osobistego. Możesz również wysłać skan obu stron na adres dokument@krd.pl.
Weryfikacja tożsamości jest wymogiem ustawowym i uniemożliwi osobom niepowołanym dostęp do informacji na Twój temat zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Długów.
Jak sprawdzić informacje o sobie
1
Zaloguj się na swoje konto i wybierz opcję BEZPIECZNY PESEL. Kliknij przycisk SPRAWDŹ i zleć przygotowanie raportu na swój temat. Raport będzie gotowy do pobrania na Twoim koncie po potwierdzeniu tożsamości. Informację o wykonaniu zlecenia otrzymasz na adres e-mail.
2
Dokonaj POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI. Jest to podyktowane dbałością o bezpieczeństwo informacji na Twój temat, które Ci udostępnimy. W tym celu po zalogowaniu wybierz zakładkę KONTO/POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ i zrób przelew weryfikacyjny lub wyślij skan albo cyfrowe zdjęcie dokumentu tożsamości wskazanego przez Ciebie w formularzu rejestracji. Dokumenty w postaci plików możesz także przesłać e-mailem na adres dokument@krd.pl.
3
Poczekaj na potwierdzenie, że Twoje dane zostały zweryfikowane z przesłaną kopią dokumentu tożsamości - informację na ten temat otrzymasz na adres e-mail. Potwierdzenia tożsamości dokonuje pracownik biura najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
4
ZALOGUJ SIĘ ponownie na swoje konto. Kliknij przycisk TWOJE RAPORTY i pobierz RAPORT zamieszczony jako plik w formacie PDF.
Jak sprawdzić wiarygodność dowolnej firmy
1
Zaloguj się na swoje konto. Wybierz opcję SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ FIRMY i w odpowiednie pole wpisz NIP firmy, którą chcesz sprawdzić.
2
Kliknij przycisk SPRAWDŹ, aby zlecić wniosek o przygotowanie raportu na temat firmy o podanym NIP-ie.
3
DOKONAJ OPŁATY za zleconą usługę korzystając z płatności on-line lub wykonaj przelew na podany numer konta. W tytule przelewu wpisz numer wniosku, za który dokonywana jest płatność. Raport będzie gotowy do pobrania na Twoim koncie po zaksięgowaniu wpłaty. Informację o wykonaniu raportu otrzymasz na adres e-mail.
4
ZALOGUJ SIĘ ponownie na swoje konto. Kliknij przycisk TWOJE RAPORTY i pobierz RAPORT zamieszczony jako plik w formacie PDF.
Jak dopisać dłużnika
1
Zaloguj się na swoje konto i wypełnij formularz w zakładce DOPISYWANIE/DOPISZ DŁUŻNIKA. Dane dłużnika będą oczekiwały na przekazanie ich do Krajowego Rejestru Długów.
2
Za pośrednictwem poczty otrzymasz od nas umowę umożliwiającą upublicznienie danych dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów.
3
Podpisz umowę i odeślij na nasz koszt jeden egzemplarz w załączonej kopercie zwrotnej. Do umowy dołącz kserokopie lub fotokopie dokumentu tożsamości, na podstawie którego zarejestrowałeś konto.
4
Po otrzymaniu umowy wraz z kserokopią dokumentu tożsamości, KRD wyśle bezpłatnie do dłużnika ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do bazy danych Krajowego Rejestru Długów (dokument spełnia wymogi Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych).
5
Po upływie 14 dni od daty wysłania do dłużnika ostrzeżenia o zamiarze przekazania jego danych do Krajowego Rejestru Długów otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie chęci upublicznienia informacji o nim w Krajowym Rejestrze Długów.
6
Po upublicznieniu danych dłużnika KRD wyśle do niego bezpłatnie powiadomienie o dopisaniu jego danych do Krajowego Rejestru Długów. Dzięki temu zwiększymy szansę na odzyskanie Twoich pieniędzy.
7
Kiedy dłużnik całkowicie lub częściowo spłaci zadłużenie, zaktualizuj dane upublicznione w Krajowym Rejestrze Długów.
Jak potwierdzić tożsamość
1
Wymóg POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Weryfikacja danych osobowych daje gwarancję, że do raportów na Twój temat nie mają dostępu osoby nieuprawnione. Potwierdzenia tożsamości dokonujesz tylko raz.
2
Zrób zdjęcie obu stron swojego dokumentu tożsamości lub zeskanuj go dwustronnie. Zwróć uwagę, żeby widoczne były dane: imię i nazwisko, PESEL oraz seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości. Pozostałe dane można zamazać.
Zamiast wysyłać skan dokumentu, możesz też wykonać przelew weryfikacyjny w Panelu Klienta.
3
Jeśli zdecydowałeś się potwierdzić tożsamość przez wysłanie skanu dokumentu, przygotowane pliki przekaż do biura – skorzystaj z bezpiecznej opcji ich przesyłania dostępnej po zalogowaniu się w Panelu Klienta. Możesz również przesłać pliki na adres dokument@krd.pl
4
Poczekaj na potwierdzenie, że Twoje dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z przesłaną kopią dokumentu tożsamości. Weryfikacji dokonuje pracownik biura w dni robocze - informację o potwierdzeniu tożsamości otrzymasz na swój adres e-mailowy.
5
Po zalogowaniu się na swoje konto możesz sprawdzić siebie w Krajowym Rejestrze Długów oraz dowiedzieć się, kto poszukiwał w nim informacji na Twój temat.