Jak założyć konto Serwisu Ochrony Konsumenta
1
Wybierz przycisk ZAŁÓŻ KONTO na stronie www.konsument.krd.pl i wypełnij pola w formularzu rejestracyjnym. Sprawdź i potwierdź poprawność swoich danych.
2
Potwierdź założenie konta.
3
Zostaniesz automatycznie zalogowany do swojego konta Serwisu Ochrony Konsumenta.
4
UWAGA!
Korzystanie w pełni z usług Serwisu Ochrony Konsumenta będzie możliwe po potwierdzeniu Twojej tożsamości.
W tym celu przygotuj wykonane aparatem cyfrowym zdjęcie obu stron swojego dowodu tożsamości lub jego skan i wyślij na adres dokument@krd.pl. Plik możesz również przekazać po zalogowaniu się na swoje konto Serwisu Ochrony Konsumenta w zakładce KONTO/POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ.
Weryfikacja tożsamości jest wymogiem ustawowym i uniemożliwi osobom niepowołanym dostęp do informacji na Twój temat zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Długów.
Jak sprawdzić informacje o sobie
1
Zaloguj się na swoje konto i wybierz opcję BEZPIECZNY PESEL. Kliknij przycisk SPRAWDŹ i zleć przygotowanie raportu na swój temat. Raport będzie gotowy do pobrania na Twoim koncie po potwierdzeniu tożsamości. Informację o wykonaniu zlecenia otrzymasz na adres e-mail.
2
Dokonaj POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI. Jest to podyktowane dbalością o bezpieczeństwo informacji na Twój temat, które Ci udostępnimy. W tym celu po zalogowaniu wybierz zakładkę KONTO/POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ i wyślij odpowiednie pliki zawierające skan lub cyfrowe zdjecie dokumentu tożsamości wskazanego przez Ciebie w formularzu rejestracji. Dokumenty w postaci plików możesz także przesłać pocztą elektroniczną na adres dokument@krd.pl
3
Poczekaj na potwierdzenie, że Twoje dane zostały zweryfikowane z przesłaną kopią dokumentu tożsamości - informację na ten temat otrzymasz na adres e-mail. Potwierdzenia tożsamości dokonuje pracownik biura najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
4
ZALOGUJ SIĘ ponownie na swoje konto. Kliknij przycisk TWOJE RAPORTY i pobierz RAPORT zamieszczony jako plik w formacie PDF.
Jak sprawdzić wiarygodność dowolnej firmy
1
Zaloguj się na swoje konto. Wybierz opcję SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ FIRMY i w odpowiednie pole wpisz NIP firmy, którą chcesz sprawdzić.
2
Kliknij przycisk SPRAWDŹ, aby zlecić wniosek o przygotowanie raportu na temat firmy o podanym NIP-ie.
3
DOKONAJ OPŁATY za zleconą usługę korzystając z płatności on-line lub wykonaj przelew na podany numer konta. W tytule przelewu wpisz "Serwis Ochrony Konsumenta"" oraz podaj numer wniosku, za który dokonywana jest płatność. Raport będzie gotowy do pobrania na Twoim koncie po zaksięgowaniu wpłaty. Informację o wykonaniu raportu otrzymasz na adres e-mail.
4
ZALOGUJ SIĘ ponownie na swoje konto. Kliknij przycisk TWOJE RAPORTY i pobierz RAPORT zamieszczony jako plik w formacie PDF.
Jak dopisać dłużnika
1
Zaloguj się na swoje konto i wypełnij formularz w zakładce DOPISYWANIE/DOPISZ DŁUŻNIKA. Dane dłużnika będą oczekiwały na przekazanie ich do Krajowego Rejestru Długów.
2
Za pośrednictwem poczty otrzymasz od nas umowę umożliwiającą upublicznienie danych dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów.
3
Podpisz umowę - jeden egzemplarz odeślij na nasz koszt w załączonej kopercie zwrotnej. Do umowy dołącz kserokopie lub fotokopie dokumentu tożsamości, na podstawie którego zarejestrowałeś konto Serwisu Ochrony Konsumenta..
4
Po otrzymaniu umowy wraz z kserokopią dokumentu tożsamości, KRD wyśle bezpłatnie do dłużnika ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do bazy danych Krajowego Rejestru Długów (dokument spełnia wymogi Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych).
5
Po upływie 14 dni od daty wysłania do dłużnika ostrzeżenia o zamiarze przekazania jego danych do Krajowego Rejestru Długów otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie chęci upublicznienia informacji o nim w Krajowym Rejestrze Długów.
6
Po upublicznieniu danych dłużnika, KRD wyśle do niego bezpłatnie powiadomienie o dopisaniu jego danych do Krajowego Rejestru Długów (dzięki temu zwiększymy szansę na odzyskanie Twoich pieniędzy).
7
W momencie całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia, pamiętaj o aktualizacji danych upublicznionych w Krajowym Rejestrze Długów.
Jak potwierdzić tożsamość
1
Wymóg POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Weryfikacja danych osobowych daje gwarancję, że do raportów na Twój temat nie mają dostępu osoby nieuprawnione. Potwierdzenia tożsamości dokonujesz tylko raz, dzięki temu możesz zawsze pobrać raport na swój temat z bazy danych KRD.
2
Zrób aparatem cyfrowym zdjęcie obu stron swojego dokumentu tożsamości lub zeskanuj go dwustronnie. W elektronicznych obrazach Twojego dokumentu muszą być widoczne dane: imię i nazwisko, PESEL oraz seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości. Pozostałe dane można zamazać.
3
Przygotowane pliki przekaż do biura – skorzystaj z bezpiecznej opcji ich przesyłania dostępnej po zalogowaniu się na konto Serwisu Ochrony Konsumenta. Możesz również przesłać pliki na adres dokument@krd.pl
4
Poczekaj na potwierdzenie, że Twoje dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z przesłaną kopią dokumentu tożsamości. Weryfikacji dokonuje pracownik biura w dni robocze - informację o potwierdzeniu tożsamości otrzymasz na swój adres e-mailowy.
5
Po zalogowaniu się na swoje konto Serwsu Ochrony Konsumenta możesz sprawdzić siebie w Krajowym Rejestrze Długów oraz dowiedzieć się, kto poszukiwał w nim informacji na Twój temat.
© Copyright 2017 Serwis Ochrony Konsumenta funkcjonuje
przy Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA
Działamy w ramach